Y50X系列特种军用防水圆形航空插头、电连接器、接插件

该系列电连接器符合GJB101A-1997标准,参照美军标MIL-C-26482标准,连接方式为卡口式快速连接和快速分离,具有体积小、密度高、耐环境好、可靠性高等优点,广泛应用于航空、航天、航海、野战、战车、公交电力、邮电通信、电路指挥系统等电气及电子设备的线路连接,并可根据用户需求改装成滤波连接器。

该系列电连接器符合GJB101A-1997标准,参照美军标MIL-C-26482标准,连接方式为卡口式快速连接和快速分离,具有体积小、密度高、耐环境好、可靠性高等优点,广泛应用于航空、航天、航海、野战、战车、公交电力、邮电通信、电路指挥系统等电气及电子设备的线路连接,并可根据用户需求改装成滤波连接器。
Y50X系列特种军用防水圆形航空插头、电连接器、接插件Y50X系列特种军用防水圆形航空插头、电连接器、接插件